.


5 2006: .. (., , )
..(., M, )
.. (., , ,, 5-)


                                                              

                                    400 . .             600 .             700 .
6-10                           400 .             450 .               500 .
3-6                             350              450 .                 450
-                            300 .               350 .               400
                                  300 .              350                          400


.

                         150                   200                    250
- 150
1
2- 15 %.
.
: 8 150 ., / 200 , . 250 .
? 8 70 ., 30 .
.: (34511) 5-84-52 e-mail : klk_nika@mail.ru


.
.
30101810500000000997 .
8602190219 047117997
/ 42301810202000020554
:
000014792: 626157 ., ,
7 , 20 , . 139.


(,,)


(, , )


( )