ר

: 14 2010

: ɠ . . .

 

 

 

.

1.0

.

 

 

 

 

 

0.1

.

 

 

 

 

SFS a1.0

.

 

 

 

 

 

 

 

1.KING FANCY BALL MILEDY

PER e03 0.1

. .

 

 

 

2.

BRI b24 1.0

 

 

 

5-

 

 

 

 

 

 

 

KING FANCY BALL MILEDY

PER e03 0.1

. .

 

 

 

2.OVER THE TOP OPIUM MAGIK

PERn2203 0.1

 

 

 

1.SNOW WHITE PANDORA OF GOLD BRITAIN

BRIa03 1.0

. .

 

 

 

5-

3.

DRX d21 1.0

SNOW WHITE PANDORA OF GOLD BRITAIN

BRIa03 1.0

. .

 

 

 

2. - .

EXO a22

3.LOLITA DAFNA ALIMINE CHESTER CHILD.

 

MCO n22 0.1

Ƞ

 

1 ܠ

SFS ns 24 1.0

 

 

1 ܠ

SFS ns 24 1.0

 

 

 

 

 

4 . BLACK PEARLS GLADIS

EXO w62 0.1

.

BENUA MARTIN

PERe33 1.0

Š

2. FANFAN GONSIOR LINE

MCO n22 1.0

.

ؠ .

JESSIKA ZUZANNA

MCO w 62 0.1

Π

1. Ƞ

SFS a 03 0.1

.

ؠ .

BRI 1.0

5

SIA b 33 21 0.1

5-

3.

DSX f 0.1

1. Ƞ

SFS a 03 0.1

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. .

1 SFS 03 0,1 . . λ

. .

1 BRI 1,0 . .