5th

 
Ķīģčķąöč’ ķą ĮČŃ           

 

 3 - 6

 
BEST in SHOW Nomination             

 

Źīņū          Males     Kīųźč        Females                   ( 3  - 6 )

 

 


………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………….

 

 

 


…………………………………………………………………

                                                       

…………………………………………………………………

 

 

                                                                                                                         

…………………………………………………………………

 

………………………………………………………………….

             

 


………………………………………………………………..                                    Best in Show

 

 


………………………………………………………………….

 

                                                                                

 

                                                                                                                                     

                                                                                                       

…………………………………………………………………          

 

……………………………………………………………….                     

 

                                                                                                                                

……………………………………………………………….

                                                                                                                   

…………………………………………………………………

 

 

…………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………..

 

 

 

Best in Show   KITTEN   5 Group –

 Įżńņ čķ Ųīó   ŹĪŅØĶĪŹ   5īé ćšóļļū