17 2010 .
.

746/2010 -
., .
72

.
- - THA a 21 ..
.

.

.
5
.

- VIOLBRI SFS, SCS e 02, f 2403,d 2203 ..


5


_ EXO f 03 .

_ - -SFS n 22

MCO f 22 ..
---

5 - SRS d 03 ..


EXO f 03 .--

-BRI a - ĸ .. -


- SIA n 21 03 - ..

5 5 -DSX n 21 03 - ..

BRI a ĸ ..


BIS II - - PER n 24 02 - .
. ----

- VIOLBRI SFL d 02 ..

. - TIZIAN SILVER MORMOT - BRI ns 11 - .

.

.

5 BIS III - 5 - DSX n 03 - ..

. DSX n 213303 ..


VIOLBRI SFL d 02 ..


DSX -1 5 DSX n 21 03 ..

2 5 DSX n 03 ..

3 SAMBUKA PRIDE OF THE NATION DSX n 09 ..

4 DSX n 21 ..

5 DSX n 213303 ..

6 5 DSX a 21 03 ..

7 DSX f 21 ..

8 DSX d 21 ..


BRI () -


1 TIZIAN SILVER MORMOT BRI ns 11 .

2 BRI j .

3 RAMINA VALENTAIN BRI ns 22 ..

4 ' BRI b 23 .

5 BRI h 22 ..

6 BRI ns 22 ..

7 BRI ns ..
8

BRI bs 22 ..

9 SABRINA-BLONDY GOLDEN LOVE BRI fs 22 03 ..

10 BRI n 24 ..

BRI () -


1 BRI a ĸ ..

2 BRI 22 ..

3 BRI fs 22 ..

4 BRI fs 22 ..

5 BRI gs 22 ..

6 BRI ns 22 ..

7 BRI ..

8 BRI ..

9 BRI ds 22 ..

SFS, SFL, SCS -


1 VIOLBRI - SFL d 02 - ..

2 SFS n 22 ..-
.

3 SCS ds 22 03 ..

4 SFS c ..

5 SCS as 24 ..