Москва - Регион  Москва и обл.

 

 

 

 

 

 

CACIB/ CAGCIB

CACE/ CAGCE

Москва

Регион Москва

  + другой регион (Поволжье, Центр..)

 

 +  другой регион 

 

 

+  второй  другой регион

 или

 

или 

+  выставка МФА в Коломне

+  другой регион

 

+  город на расстоянии 1000 км

 

или

 

+  другой регион

 

+  страна СНГ