Екатеринбург - Регион  Урал

 

 

 

CACIB/ CAGCIB

CACE/ CAGCE

Екатеринбург

Регион  Урал

  + другой регион  (Сибирь, Красноярский край..)

 

 +  другой регион 

или

+  второй  другой регион

+    МФА выставки Челябинск, Курган, Тюмень

или 

 

+  другой регион

 

+  город на расстоянии 1000 км

 

или

 

+  другой регион

 

+ страна СНГ